Nyheder

Nyheder

September 2023

Kære alle medlemmer,

Vi er ked af at meddele, at vores kære medstifter og kassere, Lars Kjærullf Andersen desværre er afgået ved døden, den. 1 september 2023. Hvor han fik et meget smukt side i fyensstiftende avis. herunder er der et lille udklip

“Han kom aldrig til Gambia – det er ikke sådan lige at flyve med den sygdom, men han og Winnie har gjort meget godt for det lille vestafrikanske land gennem foreningen YaSally Gambia, som Lars var Primus motor og som sideb har sendt indsamlede skolemøbler og andet godt sydpå.”

På vegne af hele organisationen vil vi gerne sige tusinde tak til Lars og det gigantiske arbejde han har gjort, vi sender vores hilsner og kondolere til familien.

Lars vil altid være i vores tanker og i vores hjerter.

 

Februar 2023

Kære alle medlemmer!

Nu er det iht. vedtægterne tid for afholdelse af den årlige generalforsamling, jf. vedlagte indkaldelse.
HUSK tilmeldingsfristen den 15. marts 2023 til Sise af pladsmæssige hensyn. Vi glæder os til at se jer.

Hold øje med vores hjemmeside, Facebook og Instagram, da der løbende i denne tid vil blive lagt billeder og video op fra modtagelsen og distributionen af indholdet fra vores seneste container, som de modtog her i starten af februar 2023.

Januar 2023

Containeren er afsendt
I mandags blev containeren hentet, som i weekenden blev pakket på knapt 3 timerDette må være rekord! Takket være alle jer som mødte op og gav den gas  Tak for hjælpen

Containeren blev pakket med en masse skolemøbler, blandt andet fra Sct. Norberts Skole i Vejle. Stor tak til Jacob Bæk fra Sct. Norberts Skole & Børnehus

Ligeledes var containeren godt pakket med sportstøj Tusind tak til Silkeborg IF Og Tønder SF – Fodbold! Stor tak til Søren Erie-Jensen fra Tønder SF.

Med hjælp af bevilling fra Globus – Globalt engagement, Uddannelse og Samarbejde
https://globuspuljen.dk/
Havde dette ikke været muligt. Vi sender en kæmpe tak til Globus fra hele YaSally

Bestyrelsen vil gerne takke alle YaSallys medlemmer, sponsorer, samarbejdspartnere, jer på FB og alle jer som støtter op om organisationen og altid er klar med en hjælpende hånd. Tusind, tusind tak

Containeren har nu en lang rejse foran sig, som plejer at tage ca tre måneder.
Vi glæder os til den kommer frem

November 2022

Kære medlemmer, samarbejdspartnere, sponsorer og frivillige!

Vi har ingået en samerbejds aftale med Højby skolen For at beskiftige os med FN’s verdensmål i sammenspil med en skole i Gambia.

November 2022

Kære alle

Vi ved godt, at der har været meget stille omkring os, men nu er der igen godt nyt at fortælle fra vores lille støtteforening.

Igennem alle de år, hvor vi har sendt containere afsted til Gambia, har vi fået bevilget finansieringen via en central pulje under Udenrigsministeriet.

Denne pulje blev i år nedlagt og en anden pulje er etableret istedet.
GLOBUS – Puljen for Globalt engagement, Uddannelse og
Samarbejde).

Globus – Globalt engagement, Uddannelse og Samarbejde
https://globuspuljen.dk/
#globuspuljen
> MEN MED BÅDE ET BREDERE FORMÅL OG STØRRE KRAV, SOM SKAL OPFYLDES !

Vi skal blandt andet arbejde med nogle af FN’s verdensmål i et konkret samarbejde med en dansk og udenlandsk uddannelsesinstitution.
> Dette er et ufravigeligt krav.

Det er lykkedes Yasally at indgå et seriøst samarbejde med Højby Skole (her i Odense), der utrolig gerne vil indgå og samarbejde sammen med os.
> Højby Skole er verdensmålscertificeret, og verdensmålene er en naturlig del af skolens undervisning.

Derudover har Yasally indgået en tilsvarende samarbejdsaftale med Bakalarr School i Gambia.
> Denne skole er i forvejen én af de skoler, som vi støtter i vores støtteområde.

Med baggrund i de samarbejdsaftaler med begge skoler er Yasally blevet vurderet til igen at opfylde de høje krav og få del i midlerne fra den nye pulje.
> Vi har således fået en ny bevilling på forsendelse af en container.

Den nye container, som blev bevilget skal sendes afsted i starten af det nye år 2023.

Vi vil i øvrigt gerne benytte lejligheden til ,at sige hjertelig og varm tak til alle jer, som støtter os i vores foreningsarbejde, >samarbejdspartnere, sponsorer, medlemmer, donorer og alle vores frivillige.
Uden alle jer til sammen – ingen Yasally.

Bestyrelsen fra Danmark og i Gambia
vil gerne ønske jer alle og jeres familie en rigtig glædelig og fredfyldt jul samt et godt nytår 2023

 

Februar 2022

Yasally har været på nationalt tv i Gambia.

Gambias nationale TV GRTS (som DR og TV2) har i deres nyhedsudsendelse

den 14. februar 2022 haft et indslag på ca. 4 minutter fra den ceromoni, der blev holdt i forbindelse med distributionen af bl.a. skolemøbler fra den container, der netop er ankommet til vores landsby Pakau.

Til ceromonien var indbudt en række repræsentanter fra de forskellige skoler, som vi støtter, til at modtage forskelligt undervisningsudstyr. TV-produktionen havde et kamerahold i Pakau, hvor de optog en masse og lavede interviews med forskellige nøglepersoner, som f.eks. nogle skoleledere fra de skoler, som vi støtter i distriktet. Det er blevet et utroligt godt indslag, som bliver vist i hele Gambia og f.eks. på Youtube.

I indslaget udtrykkes en stor tak for donationerne de sidste mere end 10 år, og det fremgår tydeligt, at vi i Danmark gør en kæmpe stor forskeln med de ting, som vi sender til vores fokusdistrikt.

Vi er i den grad med til at udvikle området ved at sætte fokus på uddannelse, sport og sundhed, og dermed også skabe en større motivation og mere engagement blandt lokalbefolkningen. Det viste indslag er også med til at kaste mere lys på distriktet, og dermed øge interessen for at bidrage mere til den gode og positive udvikling i området.

Indslaget kan ses på dette Youtube-link:Her

Ved at klikke på et af symbolerne nederst til højre i indslaget, under afspilning af linket, kan der tilføjes engelske undertekster.

 

November 2021

Lige en dejlig hilsen fra vores fokus distrikt i Gambia
Fra skolerne Albreda og KerrMamma

Regnsæsonen er nu over, og der er nu kommet gang i skolefodbolden
Her ses børnene fra de 2 skoler Albreda og KerrMamma opstillet og klar til en lille kamp

Det ene holds fodboldtrøjer er fra én af vores trofaste donorer HA85 Silkeborg fodboldklubben HA85 fra Silkeborg. Det var i øvrigt dem der skabte grundlag for, at vi kunne etablere fodboldturneringen YASALLY-CUP for de voksne tilbage i 2014. Da de donerede en masse fodboldudstyr, pokal og bolde mv. Tusind tak til HA85 for trofaste støtte og det gode samarbejde igennem årene.

Oktober 2021

I starten af oktober fik vi igen en bevilling af Genbrug Til Syd til
forsendelse af en 40 fods container til vores fokusdistrikt i Gambia.

Denne gang gik det meget hurtigt med at få sorteret og pakket
containeren, da transporttilbuddet fra speditionsfirmaet allerede udløb
ved udgangen af oktober 2021. Der var stor risiko for, at den tilbudte
pris ville blive betydelig højere efter fristens udløb på grund af den
aktuelle verdenssituation.

Derfor blev pakningen af containeren planlagt lyn hurtigt, og en flok af vores trofaste frivillige hjælpere trådte til med meget kort varsel. Containeren var således allerede klar til afsendelse den 24. oktober 2021. Få dage efter blev den afhentet, og den blev planlagt til
afskibning fra Århus Havn den 31. oktober 2021. Det er alt sammen gået så super stærkt, og containeren skulle således gerne være godt på vej til Gambia, og fremme forhåbentlig inden jul.

Yasally har i løbet af 2021 fået rigtig mange donationer, så lageret var
mere end fyldt op med gode sager.

Vi har fået doneret rigtig mange brugte skolemøbler, sportstøj og øvrige sportsrekvisitter samt andre materialer til vores selvhjælpsprojekter
fra både vores trofaste donorer og fra helt nye donorer.
Men vi har også fået doneret over 40.000 stykker kuglepenne og mange tusinde blokke papir fra en
donor, som ikke ønsker sit navn offentliggjort lige nu, men der er tale
om en stor forening der laver kurser, efteruddannelse, konferencer mv. i
hele Danmark. Det er virkelig en donation, som vil gøre en stor forskel på de ca. 16 skoler, som vi støtter i området.

Der er blevet indkøbt guld- og sølvmedaljer samt en ny vandrepokal til Yasally Cup for nogle
af vores kontante donationer, og de er nu også på vej i containeren
således, at de kan blive uddelt, når finalen for 2021 spilles til
januar, og vinderen kan blive hyldet med den nye meget flotte
vandrepokal.

Yasallys bestyrelse vil gerne takke alle medlemmer, donorer og
frivillige hjælpere for jeres kæmpe store støtte til vores projekt. Hver
enkelt større eller mindre donation gør altid en større forskel end man
lige skulle tro. Og uden den massive opbakning fra vores medlemmer og
frivillige hjælpere kunne dette vigtige støtteprojekt slet ikke lade sig
gennemføre.

Tusinde tak til hver og en der støtter op om vores projekt – i tilsammen
gør en kæmpe forskel.

August 2021

Torsdag den 26. august 2021 kunne vi endelig afholde vores årlige generalforsamling efter en lang pause. Så vi var glade for, at vi kunne samles fysisk med mange af vores medlemmer.

Formand Sise holdt sin formandstale og fortalte hvad der har været hændt siden den sidste generalforsamling mv. Han takkede alle der støtter os – medlemmer, frivillige og alle dem som donerer ting og sager. Uden al den hjælp og forskellige donationer kunne vi ikke hjælpe og gøre en kæmpe forskel i vores fokusdistrikt i Gambia. Han fortalte videre om nye ønsker og hvad vi gerne vil opnå primært i forhold til FN’s verdensmål nr. 3 og 4.

Dernæst var der de sædvanlig vedtægtsbestemte punkter.

Herefter glædede vi os til at høre en personlig fortælling fra vores fantastiske samarbejdspartner S. I. F Silkeborg idrætsforening / via

Jacob Tind om deres oplevelser, indtryk og sjove ting undervejs på rejsen.

Jacob Tind, Svend Ove Grønning og vores formand Sise var sammen på en fælles rejse til vores fokusdistrikt Gambia i januar 2020. De skulle overvære Yasally Cup finalen og rundt på diverse skoler mv. og samtidig skulle de aflevere en hel masse af fantastisk sportsudstyr som de S. I. F

Silkeborg idrætsforening og deres sponsorer/egne medlemmer havde doneret til fodbold finalen og skolerne.

Jacob Tind er en fantastisk, autentisk og meget levende og skøn formidler og han fortalte med stor entusiasme om deres tur, hvad de havde oplevet undervejs, forskelligheden i forhold til hvordan vi i Danmark normalt gør, og hvad man så gør i Gambia.

Jacob fortalte osse at det var dejligt at mærke og se glæden over hvad vi faktisk reelt gør, og at vi i virkeligheden gør en kæmpe og synlig forskel iblandt befolkningen i vores fokusdistrikt. Vi har fået mange tilkendegivelser fra medlemmerne om Jacob’s fortælling og hvor fængende den var. Det gjorde dybt indtryk på dem at høre fra en anden side, hvor stor betydningen er af den fantastiske indsats der ydes af vores medlemmer, donorer, frivillige m.fl.

Derfor kære Jacob Tind en ekstra og særlig varm tak til dig for at du tog dig tid til at fortælle om turen. Og ikke mindst selvfølgelig stor tak for den bog vi fik overrakt med de super flotte og mindeværdige billeder fra turen.

Udrag fra Jacob Tind’s præsentation

August 2021

Der afholdes den ordinære generalforsamling torsdag, den 26. august 2021 kl. 19.00 i Sognehuset i Højby.

Generalforsamlingen er kun for medlemmer af foreningen. Der er udsendt indkaldelse til alle medlemmer af Yasally.

Det er dejligt igen at kunne holde en fysisk generalforsamling.

Det er med stor fornøjelse, at vi kan fortælles, at vores gode  samarbejdspartner S.I.F. (Silkeborg Idrætsforening) kommer med deres 2
repræsentanter, Svend Ove Grønning og Jakob Tind, og de vil fortælle om  deres rejse til Gambia i januar 2020 sammen med vores formand Sise. De  to herrer deltog en hel uge i Sise’s partnerskabsrejse til vores  fokusdistrikt, og de vil levende fortælle om deres oplevelser af vores projekt.

HUSK tilmeldingsfristen den 20. august 2021 til Sise af pladsmæssige hensyn.

Vi glæder os til at se jer.

August 2021

Vi har igen været så heldige at en privat donor har doneret penge til vores støtteorganisation.

Vi er så taknemmelige hver gang vi bliver tænkt på, for udover diverse gode ting og sager vi altid modtager med kyshånd, så giver penge donationer ( lille eller stor ) os en anden mulighed for at støtte, da vi jo af denne vej kan hjælpe med at indkøbe udstyr, som der er behov for i vores fokusdistrikt i Gambia

Denne gang er pengene gået til indkøb af nye sæson medaljer 2021 til YaSally Cup finalen.

Derudover er der indkøbt en ny vinder vandrepokal til vores Yasally Cup – så hvilket hold mon vinder denne pokal i dette års fodboldturnering ?

Den tidligere mange årig vandrepokal har vi nu valgt, at lade pensionere. Vi fik den i sin tid venligst doneret af Sport24 via vores gode støttevenner fra fodboldklubben Ha85 i Silkeborg

Vi vil gerne igen pointere, at alt hvad der bliver givet til os GÅR UBESKÅRET til vores støttearbejde – vi ved hvor der trænges til hjælp, og vi ved hvor vores tilsendte ting og sager bliver sendt hen.

På billedet her er det vores smukke og charmerende Sally ( Sally er datter af vores formand Sise) der viser de indkøbte medaljer og den nye vandrepokal

Den opmærksomme iagttager vil selvfølgelig se, at der er blevet indgraveret i såvel pokal som medaljer.

Tusinde tak for jeres støtte.

Juli 2021

Fodbolde og fodboldtrøjer fra vores faste donere Silkeborg I.F med formål af afvikling af YaSally Fodboldturnering.

Juni 2021

Dalumskolen donere 90 borde og 90 stole til Støtteorganisationen YaSally som sendes forhåbenligt i Oktober.

Juni 2021

Overskuds trøjer fra HCA. Maraton doneret til Støtteorganisationen YaSally.

April 2021

Den Gambianske avis The Standard, har skrevet en artikel om vores arbejde i Gambia og hvilken betydning det har for skolerne.

Vi sætter stor pris på at der bliver sat lys på organisation og bekræfter os i, hvilken betydning hjælpen har.

Tak til alle medlemmer, sponsorer og samarbejdspartnere for jeres bidrag, til at vi alle kan gøre dette muligt.

Tak til The Standard, Saidou Baldeh og alle der medvirkede til artiklen.

Læs artiklen på linket nedenfor.

March 2021

Kære alle,

YaSally cup 2021 er netop bliver sat i gang i Pakau Saloum. Supercuppen spilles mellem vinderen fra 2019 Tobakolong mod 2. Pladsen Sika. Vi glæder os til en fantastisk fodboldtuneringen med de 16 deltagende hold, i kan følge med her på siden ved at like siden.
Supercuppen spilles i de sponsorede trøjer fra Silkeborg I.F

Februar 2021

Generalforsamling 2021 udsat indtil videre

Vi må desværre igen konstatere, at det ikke bliver muligt at
afholde den ordinære fysiske generalforsamling inden den fastsatte
tidsfrist 31. marts på grund af COVID-19 restriktioner.

Vi afventer situationen og håber, at vi kan afholde en fysisk
generalforsamlingen senere på året med et spændende foredrag om
partnerskabsrejsen 2020.

Hilsen bestyrelsen

 

Februar 2021

Containeren sendt den 11. november er ankommet i Pakau Saloum den. 31. december 2020 og blev pakket ud den 1. januar 2021. Bestyrelsen i gambia er færdig med at distrubere matrialerne og har sendt disse flotte billeder. der er lagt ca. 50 billeder i gallariet. tak til alle der har bidraget til denne forsendelse.

Januar 2021

Containeren er ankommet i Pakau Saloum i dag og som I kan se, har drengene allerede samlet nogle af målene.

Tusind tak til SIF via. Svend Grønning som har doneret fodbold mål til 20 fodboldbaner. Tusind tak til jer der har været i Silkeborg for at afmontere målene. Tusind tak til ScanGolbal via. Rene for at sponsorere transporten fra Silkeborg til Odense. Tak til Genbrug til Syd for container bevillingen til Gambia

December 2020

Kære alle!

YaSally ønsker alle medlemmer og deres familier, samarbejdspartnere, donorer og frivillige en rigtig God Jul og et Godt Nytår.

Tak til alle for jeres støtte til YaSally. Uden jeres støtte var der ingen forening, og dermed ingen støtte til vores venner i Gambia.

Vi har igen i år fået mange donationer, hvilket vi er rigtig glade for. Mange donationer kommer nu uopfordret fra nogen, der har hørt om vores succesfulde støttearbejde, og som ønsker at bidrage. Men selvfølgelig kommer de fleste fra vores faste samarbejdspartnere og donorer, som vi efterhånden har fået mange af.

På trods af Coronaen lykkedes det for os at få pakket en 40 fods container i starten af november – det blev selvfølgelig gjort under skyldig hensyntagen til Coronaregler og -anbefalinger. Vores lager var fyldt til bristepunktet, så det var godt at det kunne lykkes. Containeren blev afsendt ca. den 10. november og er nu nået til Gambia, hvor indholdet vil blive fordelt over de nærmeste dage efter en nøje udarbejdet distributionsplan.

Coronaen satte desværre en stopper for flere af vores planlagte aktiviteter, bl.a. generalforsamlingen, som vi i stedet måtte afholde elektronisk. Vi fik heller ikke mulighed for at afholde et spændende foredrag fra formandens partnerskabsrejse til Gambia i januar 2020, hvor bl.a. 2 repræsentanter fra S.I.F. fodbold i Silkeborg også deltog, og de vil også gerne fortælle om deres oplevelser.

Vi forventer, at kunne genoptage vores aktiviteter i løbet af 2021, når der kommer styr på Coronaen.

Vi håber, at den store støtte vi har fået hidtil må fortsætte i 2021. Endnu engang af hjertet tak til alle for støtten.

Husk at følge vores Facebook og Instagram.

November 2020

H. C. Andersen marathon har doneret 1000 løbetrøjer til YaSally cup.

På vejene af bestyrelsen og medlemmerne af Støtteorganisationen YaSally,

Tusind tak H. C. Andersen marathon for donationen

 

November 2020

Yasally har fået en stor donation og er taknemmelige for at modtage 40 brugte skoleborde og 80 stole fra SKANDERBORG REALSKOLE – via kontakt personen Benny

Disse skolemøbler vil blive udleveret til en skole, som virkelig har hårdt brug for hjælp og støtte i vores fokusdistrikt i Gambia.

November 2020

Den 7. Nov. har Yasally pakket en container og sendt til vores fokusdistrikt (Upper Nuimi)

Vi overholdte selvfølgelig osse alle krav mht. Corona krav (Sprit, afstand og havde selvfølgelig delt os op i hold) ….Det tog ikke lang tid med alle de flittige og frivillige hjælpere at fylde en 40 fods container.

Fodboldmål, sportstøj, bolde, fodboldstøvler, skolemøbler, skriveredskaber, bøger og andre undervisnings matrialer, fylder containeren som vil gavne lokalsamfundet.

YaSallys bestyrelse vil gerne takke alle medlemmer, donorer, hjælpere, samarbejdspartnere og alle jer, som bidrager til at gøre dette muligt.

Rigtig mange får glæde og gavn af jeres indsats.

 

November 2020

Tusinde tak for støtten fra vores sammenarbejdspartner igennem mange år, Multiatleten fra Odense v/Niels, og deres kunder. Tak for donationen af en masse brugte sportssko og – tøj til Yasally, som bliver sendt videre til organisationens fokusdistrikt i Gambia.

Her på billederne ses indehaveren Niels og Yasally’s trofaste repræsentant Knud, som afhenter donation.

Endnu engang tak vi er så taknemmelige.

September 2020

YaSally har igen fået en stor donation fra HA85 i Silkeborg

HA85 (Hvinningdal Aktivitetsforening af 1985) i Silkeborg har igen valgt at donere en masse fodboldtøj, fodboldtasker og bolde til YaSally. Sammenlagt fyldte det mere end 3 paller.

Så bliver den store donation fra HA85 afhentet i Silkeborg. Her er det bestyrelsesmedlemmerne Morten og Brian, HA85, der kommer op fra kælderen med sved på panden, og et stort smil, mens Sise ser meget glade ud, over alle de tasker med værdifuldt indhold.

HA85 donerede første gang i 2014 rigtig meget fodboldtøj, bolde, pokaler og meget andet til os – og sørgede også for forsendelsen til Gambia. Denne kæmpe og meget flotte donation gjorde det muligt for os at etablere den yderst populære fodboldturnering YaSally Cup.

Turneringen kører nu på 7. år og er vokset siden etableringen med årlige donationer fra S.I.F. i form af sportsudstyr og kontanter, samt tilskud fra YaSally’s medlemmer (en del af medlemskontingentet), og er nu blevet så populær, at den er kendt over det meste af Gambia som et succesfuldt forbillede, der har skabt interesse helt op til lokale politikere og nationale medier.

Den nye store donation fra HA85 skal indgå i arbejdet med at sætte mere fokus på skolefodbolden i alle aldre på vores skoler i fokusdistriktet, og dermed motivere til at få fodbold til at være en fast del af undervisningen

Af hjertet en stor tak til HA85 for deres generøse donation, og fordi i synes, at vores projekt er så godt, at i vil støtte det igen.

 

September 2020

Højby skole som er en af vores store sponsore inden for skole møbler har igen doneret store skole tavler til Støtteorganisationen YaSally. En donation, som vil gavne og fremme uddanlesen i vores skole distrikt i Gambia.

På vejene af bestyrelsen og medlemmerne af Støtteorganisationen YaSally,

Tusind tak Højby skole for donationen

September 2020

Fodboldklubben Silkeborg I.F ungdomsafdelingen har igen været så rare at donerer masser af rigtige gode fodbold udstyre til Støtteorganisationen YaSally. En donation, som vil gavne, udvikle og støtte skolefodbold i organisationens fokusdistrikt i Gambia som YaSally sender i år. Så det er en meget værdifuld donation.

På vejene af bestyrelsen og medlemmerne af Støtteorganisationen YaSally,

Tusind tak Fodboldklubben Silkeborg I.F ungdomsafdelingen for donationen

September 2020

Fodboldklubben Mariehøj kammeraterne Silkeborg via kontakt personen Peder Eriksen har været så rare at donerer masser af rigtige gode fodbold udstyre til Støtteorganisationen YaSally. En donation, som vil gavne, udvikle og støtte skolefodbold i organisationens fokusdistrikt i Gambia Nu kan YaSally igen sende fodbold trøje, drikke dunk, fodbold mm til mange af skolerne. Så det er en meget værdifuld donation.

På vejen af bestyrelsen og medlemmerne af Støtteorganisationen YaSally,

Tusind tak Fodboldklubben Mariehøj kammeraterne Silkeborg for donationen

September 2020

AV Form i Herning har været så rare at donerer hele 3.200 stk. tavlekridt til Støtteorganisationen YaSally. Det er en rigtig flot donation, som vil gøre en stor forskel på skolerne i organisationens fokusdistrikt i Gambia 🇬🇲  Nu har mange af skolerne fået “rigtige” tavler, som YaSally har sendt til dem. Der bruges hele tiden kridt, så det er en meget værdifuld donation.

Tusind tak til AV Form, Herning for donationen

August 2020

Kære alle,

på grund af covid-19 er YaSally cup 2020 aflyst. Vi håber turneringen kan starte januar 2021.

Tusind tak for jeres støtte og vi glæder os til at modtage jeres indsamling så er vi klar til 2021.

Mvh. Bestyrelsen YaSally

 

Juni 2020

Den store ingeniør- og design-, og rådgivningsvirksomhed inden for energi, industri og infrastruktur AFRY i Herning har givet YaSally en meget flot donation i form af undervisningsmaterialer, sikkerhedsveste og mange andre gode ting.
AFRY er verdensomspændende og repræsenteret i 50 lande med over 17.000 medarbejdere. AFRY er bl.a. engageret i byudviklingen i Odense. Læs mere om den spændende virksomhed på https://afry.com/da-dk
Tusinde tak for jeres interesse for vores projekt og den store donation.

Marts 2020

Desværre har vi pga. Corona virus været nødt til at udskyde vores ordinære generalforsamling til senere på året.

 

Marts 2020

Lørdag den 7. marts gik endnu en af Støtteorganisationens drømme i opfyldelse, da SIF fodbold (Silkeborg Idrætsforening) har været primus motor i projektet om, at skaffe internationale fodboldmål til vores fodboldturnering YaSally Cup i Gambia.

SIF havde skaffet alle de mål, som vi ønskede, blot vi selv adskilte dem og fik dem transporteret fra Silkeborg til vores lager i Odense. Knud Damgaard, Lars Bram, Ole og Anne Bøttiger, Marius Ghiuzan, Aurel Anut, Lars og Winnie Andersen, Adam Hansen, Momodou Sise, Mass Sise tog til Silkeborg for at adskille målene. Det blev til 20 mål på en god arbejdsdag. Tusind tak til jer alle. Tusind tak til Lars Otto som tog opgaven og tømte lastbilen for os.

Transporten af de adskilte mål kunne desværre ikke foregå i vores almindelige personbiler, men vi har været så heldige, at Scan Global Logistics i Århus ville transportere målene gratis til Odense for os på en stor lastbil.

Hjertelig tak til firmaet Scan Global Logistics, med Rene Bergerling i spidsen, der gjorde det muligt for os at få transporteret ca. 20 adskilte mål til Odense gratis.

Rene Bergerling har i øvrigt været en vigtig støtte for Yasally i mange år, og bl.a. stået i spidsen for et stort sponsorat fra idrætsforeningen HA85 i Silkeborg af fodboldtøj, pokaler, bolde mv. (herunder forsendelse til Gambia) til Yasally, og det var forudsætningen for, at vi kunne starte den succesfulde fodboldturnering Yasally Cup op for nogle år siden.

 

Januar 2020

Video 4: Slutfløjt for Yasally cup finalen

Se videon her

Januar 2020

Video 3:Gave fra Yasally

Se videon her Gave fra Yasally

Januar 2020

Video 2:Vinderne løfter trofæet

Se videon her

Januar 2020

Video 1: Skoleleder, kerrcherno

 

Se en kort video her

 

December 2019

YaSally vil gerne ønske alle medlemmer med familier, samarbejdspartnere,
sponsorer, donorer og frivillige en rigtig God Jul og et Godt Nytår.

Tak til alle for hver jeres måde at støtte YaSally på. Uden jeres støtte
var der ingen forening, og dermed ingen støtte til vores venner i
fokusdistriktet Upper Nuimi i Gambia.

I årets løb har vi fået mange donationer og sponsorbidrag, hvilket har
gjort vores støttearbejde muligt.

Men uden medlemmer og frivilligt arbejde kunne vi heller ikke gennemføre
vores projekt.

En stor tak til alle.

Lige nu er container nr. 2 i år på vej til Gambia. OG den 2. januar 2020
rejser vores formand til Gambia for at følge op på vores nu 10-årige
projekt.

Sammen med vores formand Sise rejser en delegation fra S.I.F. (Silkeborg
Idrætsforening)til Gambia for at overvære finalen i fodboldturneringen
YaSally Cup den 5. januar 2020. En særlig tak til S.I.F. for deres store
støtte og engagement til vores projekt.

Vi håber, at den store støtte må fortsætte i 2020.

November 2019

Tusind tak til Skt.Knuds Gymnasium for at donere 25 borde som skal sendes til Gambia

November 2019

Manager Shoppen har støttet Yasally Cup ved at give en rigtig god rabat ved vores køb af 2 udskiftningstavler hos dem (hvilken fodboldspiller skal ind/ud under kampen) til fodboldturneringen.

Tusinde tak for det. Tavlerne er allerede på vej i containeren til Gambia, og vil blive taget i brug, når finalekampen 2019 skal spilles den 5. januar 2020.

 

November 2019

Her i weekenden blev den 8. container pakket ved lageret hos Lars Otto.

Fredag blev det hele forberedt og alle de ”bløde” ting pakket i kasser mv. Lørdag blev containeren fyldt til bristepunktet med skolemøbler, kasser osv. Der blev ikke efterladt én eneste centimeter fri luft. På trods heraf, er der stadig en del skolemøbler og andre ting på lageret, som må vente til næste forår.

Både fredag og lørdag mødte der mange medlemmer og frivillige op til pakningen – nogle kom begge dage. Det var helt fantastisk, og alt gik efter planen. Det var både hårdt og hyggeligt. Dagen startede både fredag og lørdag med at man nød nybagt brød og frisklavet kaffe samtidig med at Sise instruerede i pakningen.

Fredag serverede Isha hjemmelavet afrikansk mad i Lars Otto’s gamle svinestald, hvor vi har lageret, og lørdag serverede Winnie hjemmelavet pastasalat med kyllingelår. Lars Otto og konen bemærkede tørt, at det var dog første gang, at de havde spist varm mad i deres svinestald – det var til stor morskab.

Containeren forventes at være fremme medio december.

Primo januar tager Sise på partnerskabsrejse til Gambia, og her vil han være med til at fordele og overrække det netop fremsendte udstyr. Derudover skal han sammen med vores søsterorganisation evaluere vores projekter og drøfte fremtiden. Han skal også overvære finalen i fodboldturneringen Yasally Cup 2019.

En meget stor tak skal lyde til alle der medvirkede ved pakningen af containeren.

Oktober 2019

Den fynske energikoncern Energifyn har doneret 1.000 kuglepenne til Yasally’s skoleprojekter i Gambia.

Efter forelæggelse af vores projekt for Energifyn har de valgt at støtte os med denne flotte donation, da de synes vores projekt er rigtig godt. Det er vi meget taknemmelige for og takker Energifyn mange gange. Vi er sikre på, at alle disse kuglepenne vil gøre en stor forskel i skolearbejdet.

Oktober 2019

Kære medlemmer!

Containerpakning

Vi er nu nået noget længere i planlægningen af pakningen af containeren.

Det vil blive gjort fredag den 1. og lørdag den 2. november 2019, begge dage fra kl. 9 om morgenen

Fredag skal der sorteres og pakkes i kasser mv. samt forberedelse til at fylde i containeren. Lørdag skal selve containeren pakkes.

Der er brug for alle der har lyst til og mulighed for at hjælpe med pakningen begge dage. Har man kun mulighed for at deltage den ene dag (eller noget af dagen), så er det også meget fint.

Både fredag og lørdag morgen vil der være morgenmad til alle hjælpere. Begge dage vil der også blive serveret frokost, som Isha vil lave fredag og Winnie laver lørdag. Der er selvfølgelig også vand, sodavand og kaffe ad libitum.

Vi håber, at der er mange der har mulighed for at give en hånd.

Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse vil vi gerne lige bede om en tilbagemelding fra dem, som vil komme og hjælpe senest den 29. okt.

På forhånd tak.

 

Årsmøde i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd, som finansierer vores containerforsendelser og opstiller regler for hvad der må sendes, afholder årsmøde sidst i oktober, og de har spurgt om vi i Yasally vil komme og holde et oplæg om vores erfaringer med fodboldturneringen Yasally Cup og hvilken betydning det har for lokalbefolkningen.

Genbrug til Syd vil sætte fokus på hvad sport kan gøre for udvikling og trivsel i de støttede områder. Se mere på dette link:

https://www.genbrugtilsyd.dk/om-genbrug-til-syd/nyheder/enkeltvisning/news/genbrug-til-syd-saetter-fokus-paa-sporten/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=34852828e25bf2081bda68c2371f6d6a

 

September 2019

Yasally charity Denmark vil gerne sige hjertelig tak til SIF for en forrygende/hyggelig og ikke mindst en meget minderig dag.

Dybtfølt tak til SIF medlemmer samt til forskellige fodboldspillere for den store donation på 15.0000 kroner.

En helt særligt tak til Svend Ove Grønning og Jacob Tind for jeres hjertevarme modtagelse og gæstfrihed.

Tusind tak til alle der har gjort det muligt for vores videre arbejde med at støtte op om vores fokus område i Gambia til fordel for børn og unge.

Ikke mindst et stort og varmt tak til kvinden der kom og gav et Sif tørklæde til formandens datter

September 2019

Vi vil gerne sige tak til RSP SYSTEMS i Odense for at have doneret cirka 200 stk muleposer til vores støttearbejde i Gambia. Vi er rigtig glade og taknemmelig for alle som hjælper os og vores støtte distrikt i Gambia

September 2019

Stort arrangement med vores samarbejdspartner Silkeborg Idrætsforening S.I.F.

 

 

Juli 2019

Midt i maj sendte vi en 40 fods container afsted til Gambia, og den er nu ankommet. Indholdet er tømt og fordelt til 3 forskellige skoler.  Pakau Njogou, Kerr Demba og Madina skolen, hver har modtaget over 100 bord og 100 stoler. Som det ses af billederne er der taget alternative transportmetoder i brug, men det hele er kommet sikkert frem til modtagerne. En stor tak til alle dem der har doneret alt det fremsendte udstyr.

Juni 2019

Opdatering på Yasally cup 2019

Afslutningen for Yasally cup nærmere sig. 16 spændende hold fra 16 forskelige landsbyer deltog i tuneringen og nu er der kun 4 tilbage.

Semifinalisterne er:

1- Sika

2- Mbanta

3- Fass Saho

4- Toubakolong

Både Sika og Fass saho spiller i trøjer fra Silkeborg if som blev doneret til Yasally cup

Juni 2019

Genbrug til syd har lavet et indslag om Yasally´s 10 år´s jubilæum på deres hjemmeside du kan læse indslaget her

Juni 2019

Kvartfinalerne Yasally cup 2019 er i fuldgang der var 16 nu der 8 og snart er der 4 de to semifinalister er fundet. Den første er pokalvinderen fra 2018 Fass saho og Toubakolong. de næste to kvartfinalerner bliver spillet på fredag den 14. juni og lørdag den 15. juni.

Maj 2019

Kære medlemmer!

Som vi tidligere har skrevet om, så blev YaSally inviteret til at 
præsentere foreningen ved et quiz arrangement i Morud forsamlingshus den 
22. maj 2019.

Personerne bag “Quiz Morud” havde valgt, at overskuddet denne aften 
skulle gå til YaSally.

“Quiz Morud” afholder nogle gange om året en quiz aften med spisning 
osv., og hver gang går overskuddet til velgørende formål.

Ved quiz aftenen den 22. maj var der mødt rigtig mange mennesker op, 
heriblandet nogle medlemmer af YaSally, og vi havde en rigtig hyggelig 
aften med noget god mad, quiz mv., og vi fik lov at præsentere 
foreningen for de omkring 60 deltagere + alle de frivillige, som sørgede 
for madlavning, servering, afvikling af quiz mv.

Resultatet af aftenen blev, at YaSally fik en del nye medlemmer, doneret 
en masse udstyr og ikke mindst fik aftenens overskud på 8.920,- kr. Det 
er helt fantastisk for en lille forening som vores at modtage så stor en 
donation.

Hver en øre vil selvfølgelig komme vores fokusdistrikt til gavn på den 
ene eller anden måde, men det skal vi lige drøfte i bestyrelsen. Mere 
herom senere.

Af hjertet tak til “Quiz Morud”, og især Marie og Rene, og alle de 
frivillige kræfter bag arrangementet samt aftenens sponsorer.

Mange hilsner

YaSally Charity Organisation
Sise og Lars

Maj 2019

Kære medlemmer!
Som bekendt har vi fået bevilget en container endnu engang af Genbrug
til Syd. Det er vi meget glade for.
Vi har igennem længere tid indsamlet en masse skolemøbler,sportsudstyr
og mange andre gode ting, der alt sammen er oplagret hos Lars Otto i
Højby.
Det er nu pakket og sendt til Gambia i en 40 fods container.
Vi har derfor afholdt “STORE PAKKEDAG”fredag den 17. maj fra kl. 09.00 til 15.30.
Pakningen foregik som sædvanligt på vores lager hos gårdejer Lars Otto
Kristensen, Rindebækvej 6, Højby, 5260 Odense S.
Følgende deltog i pakningen: Karen Helle, Jette og Lars Bram, Marius, Aurel, Ida og Adam, Ouso Ndong, Lars Otto, Isatou Bah, Peer, Mass Sise og Momodou Sise
Containeren blev hentet mandag den 20 maj og forventet ankomst i Gambia den 1 juli 2019.
Tusind tak til alle donere og dem der har været med til at hjælpe.

Marts 2019

Yasally cup 2019 i Pakau Saloum blev sat i gang den 15. marts (se flere billeder under galleri)

Januar 2019

Stor donation af brugte skolemøbler fra Dalumskolen.

YaSally har modtaget en kæmpe stor donation af brugte skolemøbler fra Dalumskolen, nemlig 400 borde og 400 stole. Det er helt fantastisk og vi siger tusinde tak. Et så stort antal møbler kan gøre en kæmpe forskel på flere skoler i vores distrikt i Gambia.

Tak til skolebestyrelsesmedlem Troels Kristensen og pedel René for at tænke på at donere de brugte skolemøbler til YaSally. Se mere om Dalumskolen her http://dalumskolen.skoleporten.dk/sp/news/79

Det er en meget stor donation, også logistikmæssig for vores forening.

Det blev aftalt, at de brugte møbler skulle hentes på Dalumskolen over et par dage, og så ville de største elever hjælpe med at flytte møblerne ud i skolegården, og samtidig være med til at få de nye møbler på plads i klasserne.

Det blev aftalt, at torsdag den 17. og fredag den 18. Januar blev store flyttedage. Heldigvis fik vi udover eleverne og pedelen René hjælp af gode medlemmer af YaSally samt andre frivillige. En stor tak til Knud, Svend E., Lars Otto, Peer, Aurel, Marius og Adam for den store og hårde indsats.

De 400 borde og 400 stole skulle flyttes fra Dalumskolen til vores lager i Højby ved Lars Otto. Donationer plejer vi at transportere i små trailere til almindelige biler, men denne donation ville fylde adskillige trailere.

Derfor var det utrolig heldig, at Jan Vognmand fra Ringe havde hørt om vores projekt, som han synes er rigtig godt. Han tilbød derfor, at han gerne ville transportere møblerne til/fra Dalumskolen og til lageret hos Lars Otto uden beregning. Tusinde tak til Jan Vognmand – se mere på dette link https://www.janvognmand.dk/

Januar 2019

YaSally Cup finale 2018

Finalen i fodboldturneringen blev lidt forsinket i år, men er blevet spillet i dag.

I dette års turnering deltog 16 hold og efter mange spændende indledende kampe blev det Fass Saho SC og Pakau Njogou, der skulle kæmpe om pokalen på stadion i Pakau Saloum, som er headquarter for turneringen.

De to hold blev back’et up af rekord mange tilskuere, der stod tæt rundt omkring ”stadion” – et stykke bar jord, renset for de største sten, og med et mål af skæve granrafter i begge ender. Der var en fantastisk intens stemning blandt alle, der var mødt op for at heppe, coache, dømme, servicere eller meget andet.

Resultatet blev, at Fass Saho FC slog Pakau Njogou i en tæt kamp vaandt med 5 mål mod 4 efter straffespark.

Tak til alle for en god og fair match og et stort tillykke til pokalvinderen Fass Saho FC. Også en stor tak til alle involverede i planlægningen og afviklingen af turneringen.

Se flere billeder og videoer på vores Facebook og instagram.

For flere billeder klik her

Glædelig Jul
Yasally ønsker alle medlemmer, samarbejdspartnere, donorer og frivillige en rigtig Glædelig Jul og et Godt
Nytår.

December 2018
Ny hjemmeside
Yasally har fået ny hjemmeside, som mange sikkert har bemærket.
Hjemmesiden er udviklet af Brandnewmedia i Odense, som på baggrund af Yasally’s ønsker og krav, har
udviklet en helt ny og moderne hjemmeside, der er lidt og enkel af finde rundt i. Hjemmesiden har et
lækkert design, der indbyder til at følge med i Yasally’s arbejde løbende.
Hjemmesiden udgør en vigtig del af foreningens arbejde og formidling, sammen med Facebook og
Instagram, som der linkes automatisk til fra hjemmesiden.
Udviklingen af hjemmesiden er blevet finansieret af Genbrug Til Syd og Brandnewmedia, og det er vi meget
taknemmelige for, da det er altafgørende at have de elektroniske platforme opdateret og tidssvarende.

December 2018
Flot skrivebord doneret
Norberg Foto i Højby har doneret et stort flot skrivebord til Yasally. Det siger vi mange tak for, og vi er sikre
på, at det vil bringe stor glæde ved skolelederen.

December 2018
Brugte skolemøbler fra Dalumskolen
Dalumskolen skal have udskiftet deres møbler i nogle klasser, og de har valgt at donere de brugte
skolemøbler til Yasally. Det handler om 350 – 400 sæt, som vist på billedet.
Tusinde tak for donationen. Nu er der rigtig mange skoleelever, der kan se frem til en helt ny komfort.
Møblerne skal hentes i uge 3 og vi har brug for mange hænder. Håber i vil komme og hjælpe os med at køre
møblerne til vores lager i Højby.

December 2018
Godkendt afrapportering
Genbrug Til Syd, som finansierer vores containerforsendelser efter forudgående ansøgning, har netop
godkendt vores sidste afrapportering fra forsendelsen i sommers. Nu er vi klar til at lave en ny ansøgning
først i 2019.

November 2018
Brugte skolemøbler fra Højby Skole
Højby Skole har meddelt, at de igen ønsker at støtte vores projekt ved at donere et større antal brugte
skolemøbler til Yasally, da de skal have udskiftet et par klassesæt lige først i det nye år. Vi er meget glade
for donationen, og vores samarbejde, og ser frem til at sende skolemøblerne til Gambia, hvor de gør en
uvurderlig forskel for eleverne.

September 2018
Silkeborg IF. Har doneret 8 store kasser og 10 poser med fodboldtrøjer fra deres professionelle afdeling til
afvikling af Yasally cup 2019

Juli 2018
Overskud fra pokalfinalen i Parken Kr. Himmelfartsdag, som er helt nyt tøj, er blevet doneret til Yasally. I alt
var der 12 flyttekasser med nye trøjer.