Artikler fra pressen

Presse

På følgende links kan du se de presseomtaler, der har været om foreningen.

Midtjylands Avis

Artikkkel Højby nyt juli 2019

Artikkel genbrug til syd Yasally´s 10 år´s jubilæum juli 2019

Hojby Nyt nov 2018