Artikler fra pressen

Presse

På følgende links kan du se de presseomtaler, der har været om foreningen.

Hojby Nyt nov 2018