Medlemsskab af YaSally

Medlemsskab af YaSally

YaSally er en medlemsforening, der ønsker at optage så mange medlemmer som muligt, der ønsker at støtte foreningens formål.

Kontingentet for 2021 er fastsat på generalforsamlingen den 26. August 2021 til 150,- kr. pr. år for første medlem af en husstand, og 50,- kr. pr. år for hvert af efterfølgende medlemmer af samme husstand.

Yasally har  i 2021 omkring 80 medlemmer.

Man er naturligvis også velkommen til at være to selvstændige medlemmer til fuld kontingent, selvom man kommer fra samme husstand.

Alle medlemmer vil modtage nyhedsbreve/nyhedsmails løbende.

Hvis man ønsker at blive medlem af YaSally, og dermed støtte et godt og nødvendigt formål bedes man sende en mail til Sally@YaSally.dk med angivelse af navn, adresse og mailadresse.

Medlemskontingent skal indbetales til YaSally’s konto i Danske Bank med angivelse af afsendernavn og e-mail adresse:

 

Reg.nr.: 1551 – Kontonummer: 10548047

Indmeldelsesblanket

Brochure YaSally