Om Gambia

Om Gambia

Gambia er en republik i Vestafrika. Landet er med 10.689 kvadratkilometer det mindste på det afrikanske fastland, og det har cirka 1,7 millioner indbyggere. Gambia er geografisk næsten helt omkranset af landet Senegal.

Gambia er beliggende omkring floden af samme navn, og udgør en snæver enklave i forhold til Republikken Senegal, som overalt udgør grænsen til Gambia bortset fra en kort kyststrækning ved Atlanterhavet. Landet blev selvstændigt fra Storbritannien i 1965, og det officielle sprog er engelsk. Gambia har i en lang årrække været præget af fredelige og stabile forhold. Den konstitutionelle styreform er demokrati.

Landet har et areal på 10.640 kvm. – hvilket svarer til ca. en fjerdedel af Danmarks areal. De større bysamfund ligger tæt på Atlanterhavskysten. Hovedstaden Banjul er beliggende på en ø i flodmundingen og tæt herved ligger Kanifing og Serekunda på den sydlige flodside.

Erhvervsmæssigt lever 80 % af befolkning af landbrug, men serviceområdet, herunder turismen, bidrager mest til nationalproduktet. Der er ikke mineralforekomster af betydning i Gambia. Bruttonationalindkomsten pr. indbygger udgjorde i 2009 450 US $, hvilket placerer landet blandt lavindkomstlandene i henhold til FN’s kriterier.

Upper Nuimi distriktet 

Distriktet Upper Nuimi afgrænses mod nord af North Bank Road, og mod syd af Gambiafloden. Fra Barra i vest, hvorfra der er færge til Banjul, strækker distriktet sig ca.30 km mod øst. Området består af et større antal landsbyer, typisk med en befolkning på 500 – 1000 indbyggere. Hovedstaden Banjul er udover færgen fra Barra tilgængelig med en båd fra Aldabarr (Albreda).

Det nuværende sundhedstilbuddet omfatter en lille sundhedsklinik i Kerr Cherno. Den nærmeste egentlige sundhedsklinik er beliggende i Kerewan øst for distriktet. Specialiseret behandling foregår på et hospital i hovedstadsområdet.

Befolkningen i Upper Nuimi i 2003 udgjorde 24.940 indbyggere, som er ligeligt fordelt på mænd og kvinder (henholdsvis 12.435 mænd og 12.505 kvinder), og fordelt på 2.490 husstande.