Log over fordeling

Modtager

Yasally’s støtteprojekt fokuserer på et fattigt landdistrikt, der hedder Upper Nuimi, der fremgår af kortet. Kortet viser tillige hvordan det fremsendte udstyr er fordelt.

Udstyret fremsendes i 40 fods containere, typisk én gang om året. Finansieringen sker efter forudgående ansøgning af en statslig pulje, der administreres af Genbrug Til Syd under Dansk Missionsråd. Der stilles store formelle krav til foreningen bag forsendelsen, såvel på dansk og gambiansk side. Disse krav honoreres til fulde af Yasally.

Fremsendt udstyr fordeles i vores fokusdistrikt efter en nøje fastlagt og langsigtet distributionsplan.

For at få del i udstyret skal de modtagende samarbejdspartnere i Gambia efterfølgende aflægge en detaljeret rapport med billede dokumentation. Der er ultimo 2024 fremsendt 11 containere.

på linket kan du se oversigten over fordelingen af udstyr.

Log over fordeling af udstyr og anden støtte jan 2023